לייעוץ משפטי חייגו:
077-231-4932

מבחן הרופא הסביר

מבחן הרופא הסביר הינו אבן יסוד בדיני הרשלנות הרפואית בישראל. תכליתו להגדיר סטנדרט התנהגות אובייקטיבי עבור גורמים רפואיים, תוך בחינת התנהגותו של רופא סביר בנסיבות נתונות, במסגרת תביעת רשלנות רפואית. במאמר זה, נענה על השאלות הנפוצות בנושא, לרבות מהו "מבחן הרופא הסביר", מה הוא בוחן ומהי מטרתו, וננתח את השימוש באומדן זה בתיקי רשלנות רפואית מסוגים שונים, תוך התייחסות להלכה הפסוקה בבתי הדין בארץ.

 

מהו "מבחן הרופא הסביר", מה הוא בוחן ומהי מטרתו?

במקרים בהם נבחנת התנהלות גורם רפואי בבית המשפט, עולה השאלה האם הטיפול שניתן לתובע, היה סביר בנסיבות העניין. שאלה זו נבחנת תוך שימוש במונח משפטי שנקרא "מבחן הרופא הסביר".

מבחן זה בודק האם הגורם הרפואי הנתבע פעל באופן סביר, במידת הזהירות המתחייבת ובהתאם לסטנדרטים המקובלים בתחום הרפואה בו הוא עוסק, באותה עת. לשם כך, בית המשפט יבחן את הידע הרפואי הרלוונטי, ההנחיות המקצועיות, ניסיון קודם במקרים דומים, ספרות מקצועית ועוד.

המטרה בבחינה זו היא להעריך האם רופא סביר, בעל ידע וניסיון דומים לשל הנתבע, היה נוהג באותה צורה בנסיבות המקרה.

כמובן, השאלה האם רופא עמד במבחן "הרופא הסביר" היא מורכבת יותר ודורשת בחינה מעמיקה של כלל הנסיבות.

 

מבחן הרופא הסביר: אבן בוחן לרשלנות רפואית

בית המשפט פיתח את מבחן "הרופא הסביר" ככלי להערכת התנהלות צוות רפואי במקרים של תביעות רשלנות. מטרת המבחן היא לבחון האם הטיפול שניתן היה סביר בנסיבות העניין.

הבחינה מתמקדת בפעולותיו של הרופא לאורך כל הטיפול, מתחילתו ועד סופו. בית המשפט יבחן האם פעולות אלה תאמו את הנורמות המקובלות בעולם הרפואה באותה עת.

בנוסף, נבדק האם הרופא השתמש במכשור רפואי מתאים ומתקדם, תוך הסתמכות על ידע רפואי עדכני, הנחיות מקצועיות וניסיון קודם במקרים דומים.

מבחן "הרופא הסביר" אמנם מסייע לענות על השאלה א האם רופא סביר, בעל ידע וניסיון דומים, היה נוהג באותה צורה בנסיבות המקרה. אולם אף שזהו כלי משמעותי בהערכת ההתנהלות של הגורם הרפואי העומד לדין, הוא אינו הגורם היחיד.

כדי להכריע בתיק, בית המשפט יבחן גם את נסיבות המקרה הספציפי, את חומרת הנזק שנגרם לתובע ואת קיומו של קשר סיבתי בין התנהלות הנתבע לנזקי התובע.

 

מינוי רופא מומחה מטעם בית המשפט כאמצעי עזר בתביעות רשלנות רפואית

במקרים של תביעות רשלנות רפואית, בית המשפט נעזר במומחים רפואיים כדי להבין את ההיבטים המקצועיים של המקרה. המומחים בודקים את כל הליך הטיפול הרפואי, החל מאבחון מצב המטופל, דרך בחירת הטיפול המתאים ועד להחלמה. המטרה היא לקבל חוות דעת אובייקטיבית בנוגע לאופן ורמת הטיפול הנאותים, בהשוואה להתנהלות הנתבע בפועל.

בית המשפט יבחן האם קיימים פערים בין הטיפול שניתן לבין הטיפול הנדרש, תוך התחשבות בסטנדרטים המקובלים בתחום הרפואה. במידה וישנם פערים משמעותיים, ייתכן והתנהלות הרופא או הגורם הרפואי העומד לדין, תיחשב כרשלנית.

עם זאת, גם אם נגרם נזק, בית המשפט עשוי לדחות את התביעה אם יתרשם שהרופא פעל באופן סביר בהתאם לידע הרפואי המקובל. לכן הוכחת רשלנות רפואית מחייבת הוכחת קשר סיבתי בין הנזק לבין התנהלות הרופא. על התובע להוכיח בבית המשפט שהרופא לא נהג באופן סביר, תוך הסתמכות על חוות דעת רפואיות, ספרות מקצועית וניסיון קודם בתחום.

למידע נוסף אודות תביעות רשלנות רפואית, לחצו כאן >>>

 

מבחן "הרופא הסביר" בנושא קבלת הסכמה מדעת מהמטופל טרום ההליך הרפואי

חוק זכויות החולה קובע כי טיפול רפואי יתבצע רק לאחר קבלת הסכמה מדעת מהמטופל. הסכמה זו תינתן רק לאחר שהמטופל קיבל את כל המידע הרלוונטי בנוגע לטיפול, כולל סיכונים אפשריים, סיכויי הצלחה, תופעות לוואי ועוד. מידע זה חייב להינתן זמן סביר לפני תחילת הטיפול, כדי לאפשר למטופל זמן לשקול את הפתרון המוצע לו ולקבל החלטה מושכלת.

על הרופא מוטלת האחריות לברר את מצבו הבריאותי של המטופל ולקחת בחשבון קבוצות סיכון רלוונטיות. במקרים מסוימים, המטופל עשוי לא להיות מודע למצבו הרפואי המדויק, ולכן על הרופא לברר את כל הפרטים החשובים.

מבחן "הרופא הסביר" בשלב טרום הטיפול, אם כן, יבחן האם הרופא פעל באופן סביר וקיבל החלטות נכונות תוך התחשבות בכל הגורמים הרלוונטיים. המטרה היא להבטיח שהמטופל יקבל את הטיפול המתאים ביותר עבורו, תוך הבנה מלאה של הסיכונים והסיכויים הכרוכים בו.

 

השימוש במבחן הרופא הסביר להערכת רמת הטיפול הרפואי

כל הליך רפואי, בין אם ניתוח מורכב או טיפול תקופתי פשוט, כפוף לסטנדרטים מקצועיים ברורים. סטנדרטים אלו נקבעים על סמך ידע רפואי עדכני וניסיון קודם בטיפולים דומים.

על הרופא מוטלת האחריות לוודא שההליך מתבצע בהתאם לנורמות המקובלות בתחום. עליו לבדוק שהמכשור הרפואי תקין ושהסביבה שבה הפרוצדורה מתוכננת להתקיים, מאפשרת ביצוע טיפול תקין ובטוח.

בית המשפט, בבוחנו את התנהלות הרופא בהקשרים אלו, יבחן האם עמד במבחן "הרופא הסביר" במהלך הטיפול. בתוך כך, תיבדק השאלה האם הנתבע הקפיד על הכללים המקובלים בתחום הרלוונטי, והאם נקט בזהירות הנדרשת בעת ביצוע הטיפול.

 

מבחן "הרופא הסביר" במעקב אחר מצבו של המטופל ומסירת מידע חיוני בעקבות טיפול רפואי

תקופת ההתאוששות לאחר טיפול רפואי, היא חלק חשוב בתהליך ההחלמה. לכן אחריותו של הרופא כלפי מטופליו לא מסתיימת עם סיום הטיפול עצמו, ועליו להמשיך במעקב מקצועי ומיומן אחר המטופל.

מעקב זה כולל:

  • הפנייה לבדיקות מעקב מתאימות
  • המשך טיפולים רלוונטיים
  • מתן הסברים והמידע רפואי הדרוש למטופל בשלבי ההחלמה מההליך הרפואי
  • הנחיות לגבי פעולות שיש להימנע מהן

מטרת המעקב היא לוודא שהמטופל משתקם בצורה הטובה ביותר וחוזר לתפקוד תקין במהירות האפשרית. לאור זאת, בית המשפט, בבוחנו את התנהלות הרופא לאחר הטיפול, יבחן האם עמד במבחן "הרופא הסביר". קרי, ייבדק האם הרופא ביצע מעקב מקצועי ראוי, העניק למטופל את כל המידע הדרוש והנחה אותו כראוי.

מבחן הרופא הסביר
מבחן הרופא הסביר

 

לסיכום

במאמר זה ראינו כי מבחן הרופא הסביר הוא כלי מרכזי בבחינת התנהלות הצוות הרפואי העומד לדין במסגרת תביעות רשלנות רפואית. על מנת להעריך את קיומה של עילת תביעה מוצדקת מצד התובע בתיק, בית המשפט ינסה לענות על השאלה האם הרופא או הגורם הרפואי הנתבע, פעל באופן סביר במסגרת הנסיבות המתוארות בתיק, תוך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים מקובלים בתחומו, עמידה בחובת הזהירות שחלה עליו כלפי המטופל/ת, שימוש במכשור רפואי תקין וקבלת הסכמה מדעת מצד המטופל/ת לקבלת הטיפול הרפואי הנדון.

כמובן, הוכחת רשלנות רפואית אינה מסתכמת בכך בלבד, אלא דורשת הבנה מעמיקה של הידע הרפואי העדכני ביותר והפסיקה המשפטית המקובלת בתיקים דומים. כמובן, אין כל סיבה שתתמודדו עם זה לבד! אנו כאן כדי להגן על זכויותיכם ולסייע לכם לקבל את הפיצוי המגיע לכם.

משרד עו"ד שטובר טולדנו, מתמחה בדיני רשלנות רפואית ומלווה לקוחות לאורך כל הליך התביעה. במידה ואתם סבורים כי נפגעתם מהתנהלות בלתי סבירה של רופא או כל גורם רפואי אחר אליו פניתם לאבחון או טיפול רפואי, פנו אלינו עוד היום. אנו נעזור לכם לבחון את המקרה שלכם בעין מקצועית ולהעריך על פי אמות המידה המקובלות כיום בבתי המשפט, האם יש לכם עילה להגיש תביעת רשלנות רפואית שתזכה אתכם בפיצוי כספי ראוי.

לפרטים נוספים – צרו קשר ונתאם עבורכם ייעוץ משפטי ראשוני, מקצועי ודיסקרטי, ללא התחייבות.

לשיתוף המאמר לחצו
תוכן עניינים
עו"ד יוסי טולדנו
עו"ד יוסי טולדנו

מומחה משפטי בתחום נזקי גוף ורשלנות רפואית. ייצג בעבר את הממסד הרפואי ועל שמו רשומים הלכות ופסקי דין רבים בתחום זה. ממקימי משרד עורכי הדין שטובר & טולדנו בירושלים.

זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו לנו פרטים וניצור קשר
מידע נוסף
רשלנות באבחון שבץ מוחי
רשלנות באבחון שבץ מוחי
רשלנות רפואית במעקב אחרי בדיקות
רשלנות רפואית במעקב אחרי בדיקות
רשלנות באבחון התקף לב
רשלנות באבחון התקף לב
טעות במתן תרופה
טעות במתן תרופה
שלום, אני מעוניינ/ת לייצור קשר עם עורך דין מטעם שטובר טולדנו, אשמח לקבל פרטים.